Inom iDO har ett innovativt spel utvecklats för att kunna överbrygga ineffektiviteten inom de traditionella träningsmetoder för vårdarbetare. Spelets tidsomfång, komplexitet och har modellerats och degisnats från botten och up kring de krav och behov som gjorts tydliga av vårdarbetare, personer med demens, vårdgivaren inom familjen samt experter på demens.

Du kan spela spelet här: http://idoproject.eu/game/