Den här produktionen presenterar en serie filmer med professionella experter inom ett antal olika områden (neurologer, psykologer, sjuksköterskor, socialarbetare, etc.) som ger råd, förslag och information på ett korrekt och tillgängligt sätt. Filmerna fokuserar på de huvudsakliga behov som personer med demens samt deras vårdgivare inom familjen har, och målet är att förbättra kunskapen för vårdarbetare samt at