Den här produktionen består av en serie på 15 filmer med personer med demens och deras vårdgivare inom familjen som beskriver deras behov i vardagen och i vården. Dessa filmer ger en unik möjlighet för att involvera personer med demens samt deras vårdgivare inom familjen, som ger sin bild av den assistans de skulle vilja ha samt deras preferenser. Dessa filmer informerar vårdarbetare om dessa frågor och problem, samt stimulerare en tydligare förståelse för situationen som personer med demens och deras familjers situation och behov.