Demenssjukdomar är en av de vanligaste sjukdomarna i hög ålder och kan innebära en stor belastning för anhöriga. År 2030 beräknas ca 75 miljoner världen över ha en demensdiagnos.

Åtgärder för att förbättra livskvaliteten hos personer med demens och deras anhöriga syftar till att öka förmågan att kommunicera, minska stress, oro och avvikande beteende och kan inkludera t ex användandet av digital teknik.

Digital teknik erbjuder många möjligheter att förbättra livssituationen för personer med demens och deras anhöriga, men kunskapen om tekniken och dess användning är ofta inte tillgänglig för den vård- och omsorgspersonal som arbetar närmast dem i hemmet.

Forskning tyder på att utbildningsinsatser för vård- och omsorgspersonal kan bidra till att förbättra livssituationen för deras klienter och deras anhöriga. Utbildning kan också förbättra den egna arbetssituationen.

Målet med iDO-projektet är att göra forskningsresultat och metoder tillgängliga för vård- och omsorgspersonal inom demensområdet, via mobil och läsplatta.