LUNDS UNIVERSITET

Lundo universitetas yra vienas geriausių universitetų pasaulyje. Čia sprendžiama eilė kompleksinių sprendimų skirtų visuomenės poreikiams gerinti. Projekte dalyvaujantis medicinos fakultetas ir šio fakulteto Sveikatos mokslų skyrius yra lyderiaujantys regione, taikant naujausius sveikatos priežiūros metodus. Projektą vykdo 12 asmenų tyrėjų grupė, besispecializuojanti senyvo amažiaus asmenų priežiūroje, ypač paveiktus fizinių ir kognityvinių sutrikimų. Tyrėjai analizuoja namuose pacientus ištinkančias situacijas, jas vertina įvairias pjūviais ir siūlo psichometrines jų sprendimo metodologijas.

 

INRCA – ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI

INRCA yra viešoji įstaiga, kurios būstinė yra Ankonoje, Italijoje. INCRA taipogi turi padalinius Lombardijoje (šiaurinėje dalyje), Marchijoje (centrinė dalis) ir Kalabrijoje (pietinė dalis), kuriuos sudaro geriatrinės ligoninės, slaugos namai, Alzheimerio dienos centrai bei tyrimų laboratorijos. INCRA misija yra teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas enyvo amžiaus žmonėms, bei atlikti visus su tuo susijusius tyrimus, siekiant prailginti gyvenimo trukmę ir užtikrinti jos kokybę. Vienas iš tikslų yra senstančios visuomenės tyrimai per skirtingas prizmes: klinikinę, biologinę ir socio-ekonominę. Socialinius aspektus nagrinėja įmonės padalinys CRESI, taikantis holistinį mokslo principą, siekiant nustatyti kaip senėjimo procesas įtakoja demografinius, socialinius, ekonominius ir politinius rodiklius, šalia tracininių geriatrinių klininkinių tyrimų kriterijų.

 

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΝΌΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΏΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΏΝ ΑΘΗΝΏΝ

Ši asociacija yra neturto siekianti įstaiga, įkurta 2002 metais bei burianti demensijos slaugų bei šios srities profesionalų ratą, vienaip ar kitaip beisiejančių su Alzhaimerio liga. Įstaiga skleidžia informacija visoms suinteresuotoms regiono šalims, per tokias veiklas kaip atminties tobulinimo seminarus, gydimu ne vaisatais, mokymo procesus, paskaitas bei patarimus, gydytojų perkvalifikavimą, supažindinimą su atminties sutrikimais bei kova su tuo, požymiu aptikimu bei sergančiųjų tolerancija visuomenėje. Įstaiga nuolat platina naujienlaiškius, leidžia plačiosios aprėpties leidinius bei atlieka visuomenės informavimo vaidmenį.

 

VIRTUAL CAMPUS

Mažoji įmonė Virtual Campus kuria į mokymą orientuotus produktus bei informacines sistemas. Įmonės vizija yra paremta žinių visuomenės principu, o veikla gerai žinoma viešoms ir privačioms regiono institucijoms per siūlomus socialiniais aspektais pasižyminčius produktus.
Įmonė jau yra sukūris eile multimedija paremto e-mokymosi turinio produktų skirtingoms platformoms (staliniai kompiuteriai, telefonai, planšetai) bei skirtingoms aplinkoms (online, stacionari) ir tikslams (mokymas kalbėti, mokymas naudotis skubiąja pagalba, mokymo produktai mokykloms ir universitetams). Dabartinė produktų gama paremta rimtųjų žaidimų bei virtualiųjų produktų pardavimu bei pritaikymu mokymui.

 

TECH4CARE

Mažoji įmonė Tech4Care atsirado kaip Marchijos politechnikos universiteto (Italija) startup’as. Įmonė yra įsikūrusi 2015 metais Ankonoje ir buria eilę sveikatos priežiūros profesionalų, siekiant komercializuoti mokslo žinias į realiai panaudojamus produktus. T4C komanda yra tarpdisciplininė ir sudarytų iš šių šakų atstovų: socialiniai mokslai, inžinerija, slauga, sveikatos apsaugos technolgijos, edukologai. Įmonės darbuotojai kuria inovatyvias programas pacientų gyvenimo kokybei pagerinti, keliant jų savarankiškumo laipsnį ir išlaikant stabilius sveikatos rodiklius. Įmonė orientuojasi į senyvo amažiaus asmenis su chroniškais sutrikimais, sprendimus grindžinant naujomis asociatyvinėmis technologijomis, stebėjimo ir savi kontrolės sprendimais, įranga rehabilitacijai bei savišvietai.

 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Kauno technologijos universitetas (KTU) yra įkurtas 1922 metais yra yra vienas seniausių ir didžiausių technologiškųjų universitetų Baltijos šalyse ir viena lyderiaujančių Lietuvos aukštųjų mokyklų. Universitete vykdomos inžinerijos, technologijos, fizinių, humanitarinių, socialinių mokslų ir menų krypčių studijos ir moksliniai tyrimai, orientuoti į tvarų mokslą.
Projektą vykdantis Informatikos fakultetas yra vienas didžiausių visame Pabaltijo regione ir orientuojasi į šiuos mokslo aspketus: išmaniosios aplinkos ir išmanūs namai, daiktų internetas ir paslaugos, realaus laiko kompiuterinės sistemos, sauga, dirbtinis intelekjtas, servisai, paslaugos bei interfeisai paremti žmogaus fiziologiniais modeliais, multimodaliosios sąsajos, semantika ir žinių inžinerija.