IDO projekto uždaviniai yra:

  • sukurti inovatyvų skaitmeninio mokymo paketą asmenims prižiūrintiems demensijos pacientus bet tinkantį ir patiems sergantiesiems
  • Išbandyti mokymo medžiagą 5 EU šalyse.
  • Išmatuoti mokymo medžiagos poveikį slaugos personalo motyvacijos augimui ir tolimesniam tobulėjimui;
  • Išplatinti naujai sukurtas mokslu paremtas žinias plačiąjai bendruomenei siekiant testinumo.

Mokymo medžiagos paketas apima:

O1. Vaizdo įrašus apie demensijos pacientus ir jų šeimos narius, efektyviai paaiškinančius jų gyvenimą ir kasdienius poreikius, išreiškiant ko šie asmenys tikisi iš socialinių paslaugų tiekėjų bei slaugytojų, siekiant geriau suprasti realią tokių šeimų situaciją

O2. Vaizdo įrašai bendraujant su medicinos sektoriumi dirbančiu su demensijos pacientais: neurologais, fiziologais, slaugėmis, taipogi ir socialiniais darbuotojais bei technologais, kuriančiais pagalbinę įrangą. Šio mokymo resurso tikslas – supažindinti slaugus su naujausiais prieinamais pasiekimais, galinčiais palengvinti kasdieninę pacientų priežiūrą ir tuo pačiu pacientų gyvenimo kokybę

O3. Mokomasis žaidimas, lengvai ir greitai supažindinantis su demensijos pacientų priežiūros procesu. Šio produkto turinys bus sukurtas iš pagrindų, siekiant efektyviai pagerinti demensijos slaugų darbo procesą bei motyvaciją pagal realius poreikius.

O4. Atviri žiniatinklio kursai, laisvai pasiekiami per modernią e-mokymosi platformą. Čia bus įkelta eilė interaktyvaus, multimedija paremto turinio slaugams. Kursai orientuoti mobiliųjų įrenginių vartotojams, taip sukuriant galimybę susipažinti su tam tikros situacijos sprendimais, jai iškilus. Mokymo medžiaga bus sudaryta įtraukiant realius profesionalus ir veikiančius sprendimus, gebančius pagerinti priežiūros paslaugų kokybę.