LUNDS UNIVERSITET

Το πανεπιστήμιο του Lund κατατάσσεται ως ένα από τα 100 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Αναφέρεται ότι διαχειρίζονται με επιτυχία, περίπλοκα θέματα και παγκόσμιες προκλήσεις για να εξασφαλίσουν ότι η κοινωνία θα επωφεληθεί από καινοτόμες ιδέες και πληροφορίες. Το παράρτημα τις Ιατρικής είναι ένα από τα οκτώ τμήματα του πανεπιστημίου του Lund και το τμήμα των Επιστημών Υγείας είναι ένα από τα έξι παραρτήματα της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Lund. Το τμήμα περιλαμβάνει εκπαίδευση και έρευνα στο πλαίσιο των Επιστημών Υγείας σε στενή συνεργασία με το γενικό σύστημα υγείας, τις τοπικές αρχές και την κοινότητα.
Η ερευνητική ομάδα “Συμμετοχή, γήρανση και καθημερινή ζωή”, που είναι μια από τις 12 ερευνητικές ομάδες του τμήματος, εστιάζει στους ηλικιωμένους και στους ανθρώπους με, κυρίως, φυσικές και νοητικές αναπηρίες καθώς και την κατάστασή τους στο σπίτι. Αυτό περιλαμβάνει αξιολογήσεις παρέμβασης και διαχρονικές μελέτες, καθώς επίσης και ψυχομετρικό σχεδιασμό του μεθοδολογικού πλαισίου.

 

INRCA – ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI

Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Επιστήμης για τη Γήρανση (INRCA) είναι ένας δημόσιος εθνικός οργανισμός που εδρεύει στην Αγκόνα, με παραρτήματα που λειτουργούν σε τρεις περιοχές της Ιταλίας (Βόρεια στη Λομβαρδία, κεντρικά στο Marche και νότια στην Καλαβρία) με τη μορφή γηριατρικών νοσοκομείων, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, ενός Κέντρου Ημερήσιας φροντίδας Alzheimer και ερευνητικών μονάδων. Η αποστολή της INRCA είναι διττή: η παροχή υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας στους ηλικιωμένους διεξάγοντας βασική, εφαρμοσμένη και θεωρητική έρευνα σχετικά με θέματα μακροζωίας και γήρανσης. Η INRCA έχει στόχο τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης και διεπιστημονικής έρευνας σχετικά με τη γήρανση και τη φροντίδα του ηλικιωμένου πληθυσμού, υιοθετώντας διαφορετικές προοπτικές: κλινική, βιολογική και κοινωνικο-οικονομική. Η τελευταία αυτή συνιστώσα εκτελείται ειδικότερα από το Κέντρο Κοινωνικο-οικονομικής Έρευνας για τη Γήρανση (CRESI). Το CRESI διεξάγει διεπιστημονική γεροντολογική έρευνα με κύριο στόχο την ολιστική κατανόηση της διαδικασίας γήρανσης από δημογραφική, κοινωνική, οικονομική και πολιτική προοπτική, επιπροσθέτως με την παραδοσιακή γηριατρική κλινική έρευνα και σε διασυνδετική προοπτική.

 

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2002 από φροντιστές ανθρώπων με άνοια και επαγγελματίες υγείας που ενδιαφέρονται για τη νόσο Alzheimer (AD). Στόχος της εταιρείας είναι να προωθήσει την ευαισθητοποίηση, τη φροντίδα και τη στήριξη για όλους όσους σχετίζονται με τη νόσο. Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν ιατρεία μνήμης, μη φαρμακολογικές θεραπείες για άτομα με άνοια, εκπαίδευση, συμβουλευτική και υποστήριξη για τους φροντιστές, εκπαίδευση γιατρών κι άλλων επαγγελματιών του τομέα της υγείας, διαλέξεις για τις γνωστικές λειτουργίες και την άνοια για μη ειδικούς, προγράμματα πρώιμης ανίχνευσης της άνοιας και πρόληψης στην κοινότητα, τη δημοσίευση ενημερωτικών δελτίων και εντύπων και διασύνδεση με την κοινότητα.

 

VIRTUAL CAMPUS

Το Virtual Campus είναι μια μικρομεσαία εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη, στην κατάρτιση και στη συμβουλευτική στους τομείς των Πληροφοριακών Συστημάτων και της Τεχνολογικά Ενισχυμένης Μάθησης. Το όραμά του είναι να προωθήσει ενεργά την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Γνώσης, υποστηρίζοντας δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης στρατηγικών και έργων που οδηγούν σε αυξημένα κοινωνικά οφέλη.

Tο Virtual Campus έχει επιτυχώς δημιουργήσει πλαίσιο εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για πολυμέσα με διαφορετικές πλατφόρμες (επιτραπέζιους υπολογιστές, κινητά, tablet), περιβάλλοντα (σε απευθείας σύνδεση, αυτόνομα) και σκοπούς (επαγγελματική κατάρτιση, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ανώτατη και δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Στην παρούσα φάση επικεντρώνεται στη χρήση των Serious Games και του Εικονικού Περιβάλλοντος για εκπαίδευση και κατάρτιση.

 

TECH4CARE

Η Tech4Care srl είναι μια νέα και καινοτόμα ιταλική επιχείρηση του Πολυτεχνείου του Marche (Ιταλία). Το Tech4Care εδρεύει στην Αγκόνα και ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2015 από μια ομάδα ερευνητών υγείας που επιθυμούν να διευκολύνουν τη μεταφορά της καινοτομίας από ερευνητικά προγράμματα σε πραγματικές πρακτικές. Το προσωπικό του T4C αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα 8 επαγγελματιών από τις κοινωνικές επιστήμες, τη μηχανολογία και τη νοσηλευτική, με εξειδίκευση και ειδικές ικανότητες για την υγεία και την τεχνολογική έρευνα, την ανάπτυξη, πρακτική και κατάρτιση. Στην παρούσα φάση, η Tech4Care στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων για την υποστήριξη ευάλωτων και αδύναμων ατόμων στην καθημερινή τους ζωή, επιτρέποντάς τους να ζουν πιο ανεξάρτητα και να διαχειρίζονται την κατάσταση της υγείας τους κατά τον καλύτερο τρόπο. Η Tech4Care διαθέτει ειδικές ικανότητες για την αντιμετώπιση των αναγκών των ηλικιωμένων ατόμων με χρόνιες παθήσεις, προσαρμόζοντας καινοτόμα πακέτα επαγγελματικής περίθαλψης και υποστήριξης μαζί με νέες τεχνολογίες για υποβοηθούμενη διαβίωση, παρακολούθηση, αυτοδιαχείριση, εκπαίδευση για την υγεία και αποκατάσταση.

 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Kaunas (Kauno, Technologijos Universitetas KTU) ιδρύθηκε το 1922 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα τεχνολογικά Πανεπιστήμια της Βαλτικής. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της βιομηχανίας, το KTU εστιάζει τις δραστηριότητές του στην ενίσχυση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του κράτους, στη βιώσιμη και καινοτόμο ανάπτυξη της χώρας.

Η Σχολή Πληροφορικής στο KTU (KTU IF) αναπτύσσει έρευνα στους ακόλουθους τομείς: Ευφυείς και πολυτροπικές διεπαφές ανθρώπου-υπολογιστή, Έξυπνα περιβάλλοντα και έξυπνα σπίτια, Διαδίκτυο των πραγμάτων και των υπηρεσιών, το μελλοντικό διαδίκτυο, Έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων σε πραγματικό χρόνο, Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Δημιουργία και εφαρμογή υπηρεσιών διαδικτύου για μοντέλα υπολογιστών ανθρώπινης φυσιολογίας, Σημασιολογία και τεχνογνωσία βασισμένη σε συστήματα πληροφορικής.