Η Ανοιχτή Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του προγράμματος iDO (MOOC) αποτελεί μια ηλεκτρονική εκπαίδευση που περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα εκπαιδευτικού περιεχομένου με τη μορφή πολυμέσων, με διαδραστικό χαρακτήρα και με τη μορφή κειμένου για τους άμεσα εργαζόμενους στον τομέα της φροντίδας στην άνοια. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα (MOOC) είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά και Ελληνικά. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και των περιεχομένων της εχει συμπεριλάβει άμεσα εργαζόμενους στον τομέα της φροντίδας για τη δημιουργία μιας πιο ελκυστικής εκπαιδευτικής εμπειρίας που χρειάζονται. Συμπεριλμβάνονται επίσης στη διαδικασία άτομα με άνοια και οικογενειακοί φροντιστές για να ληφθεί υπόψη και η δική τους προοπτική, κινητοποιώντας τους εργαζόμενους άμεσης φροντίδας να αναλογιστούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες και το πώς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των ατόμων με άνοια.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην εκπαίδευση εδώ: https://www.udemy.com/course/wyhicxee/