Αποτελούν μια σειρά από βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις επαγγελματιών υγείας, ειδικών στην άνοια, από διάφορους τομείς (νευρολόγοι, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ.) οι οποίοι παρέχουν συμβουλές, προτάσεις και πληροφορίες με πιο σωστά δομημένο και εύκολα προσβάσιμο τρόπο. Τα βίντεο επικεντρώνονται στις κύριες ανάγκες των ατόμων με άνοια και των οικογενειακών φροντιστών τους και ο στόχος είναι να βελτιώσουν τις γνώσεις των άμεσα εργαζομένων στον τομέα της φροντίδας στην άνοια και να κινητοποιήσουν την αφομοίωση και την εφαρμογή των γνώσεων αυτών στην καθημερινή τους πρακτική προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της φροντίδας και η ευεξία των ατόμων με άνοια.