Αποτελούν μια σειρά από 15 βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις ατόμων με άνοια και των οικογενειακών φροντιστών τους, που εκφράζουν τις ανάγκες που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή και τη φροντίδα. Αυτά τα βίντεο είναι μια μοναδική ευκαιρία να εμπλακούν άνθρωποι με άνοια και οικογενειακοί φροντιστές, δίνοντας την άποψή τους για τη βοήθεια που θα ήθελαν να λαμβάνουν και τις προτιμήσεις τους. Μέσω αυτών των συνεντεύξεων ενημερώνονται οι εργαζόμενοι στον τομέα της φροντίδας σχετικά με τέτοια ζητήματα και διευκολύνεται η καλύτερη κατανόηση των καταστάσεων και των αναγκών που βιώνουν τα άτομα με άνοια και οι οικογένειές τους.