iDO’s öppna onlinekurser (MOOC) är platform för e-lärande som inkluderar en lång rad av olika mediaformer, med både interaktivt och textat träningsinnehåll för vårdarbetare. Dessa onlinekurser finns tillgängliga på engelska, italienska, portugisiska, svenska, grekiska och litauiska. Onlinekursernas design, utveckling och innehål involverade vårdarbetare för att kunna skapa den mest attraktiva lärandeformen som de behöver. Personer med demens samt deras vårdgivare inom familjen var även dessa involverade i processen, för att även ta hänsyn till deras perspektiv, samt för att stimulera vårdarbetare till att reflektera över deras dagliga aktiviteter samt hur man på bästa sätt tillgodoser patientens behov.

Du kan få tillgång till kursen här: https://www.udemy.com/course/utbildning-pa-demens-for-direktvardspersonal//