Στα πλαίσια του προγράμματος iDO, σχεδιάστηκε ένα καινοτόμο παιχνίδι για να αντισταθμίσει την τυπική αναποτελεσματικότητα των παραδοσιακών εκπαιδευτικών μεθόδων για τους εργαζόμενους στην άμεση φροντίδα της άνοιας. Ο χρόνος εκτέλεσης του παιχνιδιού, η πολυπλοκότητα και η διαδραστικότητά του έχουν διαμορφωθεί και σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των εργαζόμενων στην φροντίδα της άνοιας, των ίδιων των ατόμων με άνοια, των οικογενειακών φροντιστών και των επαγγελματιών υγείας ειδικών στην άνοια.

Μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι εδώ: http://idoproject.eu/game/